Daarom Lea

Dit komt Lea je brengen

Leren van het werk gebeurt vaak onbewust en daardoor niet gericht. Lea brengt daar verandering in. Medewerkers gaan de leermomenten in het werk herkennen en ze gerichter gebruiken. Dat levert op. Lea wordt gebruikt door organisaties en teams die leren van en tijdens het werk en eigenaarschap van de eigen ontwikkeling  willen activeren. Organisaties en teams die een stimulerend leerklimaat nastreven. Die net als wij geloven dat er nog een wereld te winnen is door het leren in de praktijk te verbeteren. En die hun medewerkers daarbij willen faciliteren met een tool die laagdrempelig is, die activeert en inspireert.

We komen graag met je in contact.

gesprekken

Een HR cyclus die echt waarde toevoegt

De plichtmatige en traditionele manier waarop ontwikkelcycli vaak nog worden ingevuld in organisaties zijn niet effectief en ook niet stimulerend. Lea zorgt voor een continue dialoog tussen medewerker en leidinggevende over verbeteren en ontwikkelen.

regie

Eigen regie op persoonlijke ontwikkeling

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Om bij te blijven wil je als medewerker zelf de verantwoordelijkheid nemen voor je ontwikkeling. Lea helpt om de veranderingen waarmee je geconfronteerd wordt om te zetten in aanpassingen in het werk.

samenwerken

Samen werken = Samen leren

Teams die zelfstandig opereren moeten zorgen voor de noodzakelijke  wendbaarheid van de organisatie. Effectieve teams doen meer dan goed samenwerken. Zij ontwikkelen zich voortdurend door van en met elkaar te leren. Lea biedt hen hier de structuur voor.

praktijk

Maximale transfer en borging van het geleerde in het dagelijkse werk

Je doorloopt een opleidingstraject om vaardigheden te verbeteren. Maar het gaat natuurlijk om verbeterd gedrag in de praktijk. Lea helpt je om dat wat je geleerd hebt in het werk blijvend toe te passen. Lea activeert en inspireert.

opleidingstraject

Leren(d) werken

Als leerling ben je op school voorbereid om je kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen. In je stages doe je praktijkervaring op. Lea biedt je een praktisch houvast om die theorie en praktijk aan elkaar te verbinden.