Nieuws van Lea

Hoe zetten organisaties Lea in?

19 april 2016

Binnen GGzE  zijn het de SPH- en HBO-V leerlingen en hun werkbegeleiders van de afdeling Autisme die meedoen met de pilot. Bij het psychiatrisch verpleeghuis Dorestad van Parnassia de MBO-verpleegkunde leerlingen.  Samen met hun begeleiders gaan zij Lea gebruiken om de praktijkbegeleiding meer structuur te geven.  Door de waan en de hectiek van de dag is voldoende tijd vrijmaken voor begeleiding wel eens lastig. En met Lea kunnen nu niet alleen de grote, kritische situaties die een leerling meemaakt worden besproken. Maar is er ook een manier gevonden om, met elkaar, van andere, leerrijke momenten in het werk te leren.

Parnassia en GGzE zetten Lea beiden ook in bij teams die verantwoordelijk zijn voor opleiding en deskundigheidsbevordering binnen de organisatie. Opleidingsadviseurs, praktijkopleiders, coördinatoren en administratief ondersteunende  medewerkers zijn met Lea aan de slag. Niet alleen willen ze Lea zelf graag als eerste uitproberen, ze zetten haar ook in om nieuwe collega’s in het team in te werken. Bij deze zelforganiserende teams kan Lea ook ondersteunen bij teamontwikkeling.

Bij een andere organisatie wordt Lea ingezet als ondersteuning voor de competentie ontwikkeling van accountmanagers. Deze accountmanagers werken verspreid over het hele land. De organisatie ondersteunt deze ontwikkeling door inzet van een fieldcoach. Lea wordt gezien als ondersteunende tool om het individuele ontwikkelproces te stimuleren en te begeleiden.