Nieuws van Lea

Launching Customers

2 februari 2016

We verzamelden feedback bij organisaties uit diverse branches, op basis waarvan het prototype is ontwikkeld. Gelijktijdig vonden we drie grote organisaties die launching customer willen zijn. Zij gaan Lea als eerste gebruiken.

Twee GGZ-instellingen zien vooral aanknopingspunten voor Lea bij hun leerafdelingen. Medewerkers in een opleidingstraject krijgen met behulp van Lea een betere transfer naar de praktijk. En begeleiders van leren kunnen hen door Lea betere ondersteuning bieden. En een farmaceutische organisatie begint Lea in te zetten als ontwikkeltool voor haar accountmanagers. Lea helpt hen bij het steeds beter worden in hun werk. De eigen regie op leren en ontwikkelen wordt zo versterkt. 

Alle drie de organisaties geloven net als wij dat er nog een wereld te winnen is door het leren op de werkvloer te verbeteren. Zij willen hun medewerkers daarbij faciliteren met een tool die laagdrempelig is, activeert en inspireert: met de app Lea. Lea gaat er dus komen!