Blog

Lessen in Leren

16 juli 2015 door Sonja Mulder

Een leven lang leren. Dat is nodig om bij te kunnen blijven met de ontwikkelingen waar je als werkende mee wordt geconfronteerd. Nog vaak wordt dit geassocieerd met steeds cursussen blijven doen. Om bij te blijven in je vak. Maar steeds duidelijker is dat alleen formele opleiding en training daarvoor niet voldoende is. Het is onmogelijk om de veelheid aan veranderingen in een cursus te stoppen. Zeker als je bedenkt dat veel werkomgevingen steeds complexer worden. Je hebt dus andere competenties nodig dan alleen je vakvaardigheden: onderzoeken, analyseren, afwegen en kiezen worden steeds belangrijker in allerlei functies. Een andere bedenking bij het slechts volgen van formele training is dat we weten dat je veel meer leert van wat je doet dan van wat je hoort en ziet.

Hoe kunnen mensen op een effectieve manier competenties ontwikkelen die tegenwoordig van ze gevraagd worden? Wij geloven dat het belangrijk is dat je leert hoe je dat doet: leren. Ik bedoel niet  leren hoe je multiple-choice vragen over een stuk theorie moet beantwoorden. Maar hoe je leert van je ervaringen. Hoe zorg je ervoor dat je, op basis van eerdere ervaringen, volgende situaties beter aan kunt pakken. En beter nog, hoe kun je ook leren van de ervaringen van je collega’s. Dan groeit je verzameling ‘gereedschap’ om in je werk te gebruiken nog sneller.

Dit leren te leren dringt steeds meer in het onderwijs door. Mijn dochter hield op de kleuterschool al een portfolio bij. Heel speels, met stickers om te plakken welke werkjes voor haar het meest bijzonder waren. Omdat ze het leuk vond. Of juist moeilijk. Zo begon het eerste reflecteren. En in het voortgezet onderwijs zijn er steeds meer scholen waar het proces van leren centraal staat in plaats van de afzonderlijke vakken. Bewust ervaren, jezelf afvragen, onderzoeken en creëren, dat is wat de leerlingen daar leren. De dochter van een vriendin gaat naar een middelbare school waar vmbo-, havo-, en vwo-leerlingen op deze manier in projecten met elkaar samenwerken. Dan ben je toch veel beter toegerust op de tegenwoordige manier van werken dan veel van de huidige medewerkers in organisaties. Die nooit echt ‘onderwezen’ zijn in hoe leren en ontwikkelen werkt. Wat je kunt doen om meer gericht gebruik te maken van de ervaringen die je in de dagelijkse praktijk opdoet. Zodat je bij kunt blijven. Een inhaalslag is voor hen nodig. Een inhaalslag van lessen in leren. Zodat je een leven lang kunt leren.