Blog

Maak continu leren heel gewoon

21 februari 2016 door Sonja Mulder

Veel organisaties hanteren een vorm van een ontwikkelcyclus. Soms gekoppeld aan de jaarlijkse beoordeling of jaargesprekken, een andere keer als een meer op zichzelf staand proces. 

Opvallend is dat we maar zeer weinig (HR-)mensen tegenkomen die enthousiast zijn over dit proces. Meestal delen ze met ons het beeld dat het vooral een bureaucratisch gedoe is, met ingewikkelde instrumenten, waar maar weinigen warm voor lopen. Er worden ontwikkeldoelen afgesproken, netjes op papier gezet en men gaat weer over tot de orde van de dag. Als je geluk hebt, bespreek je het binnen een half jaar nog eens met je leidinggevende.

Ook wordt door onze gesprekspartners herkend dat de ontwikkeldoelen zelf vaak groot en abstract zijn. Bij het vaststellen lijkt zo’n ontwikkeldoel heel vanzelfsprekend. Maar vaak zijn ze in de praktijk niet te overzien, waardoor het verlammend werkt. De moed zakt je in de schoenen (zie ‘Grote stappen nooit thuis‘) en voor je het weet is het ontwikkelgesprek een verplicht nummer geworden.

Deze manier van het ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers is niet houdbaar. Het proces is te statisch, de instrumenten te moeilijk, en het geheel te veel gericht op een ‘check in the box’ (om wie tevreden te stellen eigenlijk?).

Voortdurende ontwikkeling vindt pas plaats als er in de organisatie continu gesproken wordt over leren en ontwikkelen. Als medewerkers met een reflecterende houding in hun werk staan. Als het normaal is om met collega’s te praten over verbeteren en elkaar daarbij te helpen. Als  leidinggevenden het ondersteunen van medewerkers in hun ontwikkeling oprecht als een wezenlijk onderdeel van hun rol zien. En als de organisatie ervan overtuigd is dat voortdurende ontwikkeling noodzakelijk is voor succes en het daarom ook expliciet waardeert.

Een tool als Lea helpt om te reflecteren op je werk door gebeurtenissen te verzamelen waarvan je weet dat ze belangrijk zijn. Omdat ze je raken. Je ontwikkelt een antenne om anders naar je eigen werk/functioneren te kijken, maar ook naar dat van je collega’s. In gesprekken met je leidinggevende of coach liggen concrete praktijkvoorbeelden op tafel. Geen managementtool dus, maar een hulpmiddel om jezelf bewust te zijn van je dagelijkse ontwikkeling en daarin stapjes te zetten. Zo wordt leren een heel gewoon, maar oh zo waardevol onderdeel van je dagelijks werk, waarbij je als medewerker zelf de regie hebt.