Over Lea

Leren gaat vanzelf. Maar Lea helpt je er meer uit te halen.

 

Lea is een initiatief van PLOW training en advies en Growmotion.

Lea wordt ontwikkeld vanuit de gedachte dat mensen het meest leren van wat ze doen. Maar het is niet eenvoudig leren op het werk vorm te geven. Want welke situaties zijn geschikt om van te leren? Voor iedereen is dat anders. Het zien en herkennen van leermomenten vraagt om een andere manier van kijken naar je werk. Lea, dat de afkorting is van learning alert, activeert deze alertheid op leermomenten. Ze helpt bij het opsporen van leerkansen in het werk. 

Wij richten ons op gedragsverandering binnen een organisatie. In onze aanpak doorlopen medewerkers in hun leer- of verbeterproces altijd de stappen willen – leren – toepassen – volhouden. Je kunt geen stap overslaan als je de gewenste gedragsverandering duurzaam wilt realiseren. Lea ondersteunt deze stappen. Uw medewerkers staan stil bij wat ze geleerd hebben, wat ze gaan leren, hoe ze dat vorm geven in hun werk en wie ze daarbij om hulp vragen. Concrete ontwikkelstappen in het eigen werk zorgen voor het bereiken van doelen. Het levert op als medewerkers door het gebruik van Lea actiever aan de slag gaan met leren en ontwikkelen op het werk.

Lea geeft het meeste resultaat als ze zorgvuldig wordt geïmplementeerd en medewerkers worden ondersteund in het gebruik. Wij gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden die we hebben om de inzet van Lea in uw organisatie te begeleiden.